Skip to main content

Pegasus μElite (MySQL)

Pegasus μElite (MySQL)

Κάντε το πρώτο βήμα για τη Μηχανογράφησή σας!

Το Pegasus μElite αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή για την Επιχείρηση που επιθυμεί να κάνει το πρώτο βήμα στη Μηχανογράφηση. Είναι ιδανικό για τη βασική οργάνωση όλων των καθημερινών λειτουργιών καθώς περιέχει όλα τα δομικά υποσυστήματα που απαιτεί αυτή η διαδικασία. Από τη διαχείριση πελατών και τη διευθέτηση των οικονομικών συναλλαγών μέχρι τη τήρηση αποθήκης και τους προμηθευτές, το Pegasus μElite καλύπτει ολοκληρωμένα τις ανάγκες σας. Λόγω του χαμηλού κόστους αρχικής επένδυσης, είναι η 1η λύση στην οποία στρέφεται η μικρομεσαία επιχείρηση όταν καταργεί τα χειρόγραφα παραστατικά και τις πρόχειρες λύσεις (Excel, Access κτλ) προκειμένου να οργανωθεί ενώ ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα αναβάθμισης σε επόμενη έκδοση με αξιοποίηση του αρχικού κεφαλαίου αγοράς.

Σε ποιους απευθύνεται:
Το Pegasus μElite απευθύνεται σε κάθε μικρή ή μεσαία Επιχείρηση η οποία επιλέγει να πραγματοποιήσει μία πρώτη κίνηση προς τη Μηχανογράφησή της. Καλύπτει τόσο την Εμπορική δραστηριότητα όσο και τη Παροχή Υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα καθιστά άμεσα ορατό το όφελος που προκύπτει από αυτή την οργάνωση για άμεση απόσβεση της επένδυσής σας.

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα:

  • Χωρίς Χρεώσεις ανά Θέση Εργασίας – Κανένας περιορισμός στους Χρήστες – Multi-user Άδεια Χρήσης
  • Συμβατότητα χωρίς περιορισμούς στο h/w – Χωρίς κρυφές χρεώσεις διασύνδεσης – Ελάχιστη απαίτηση 2gb Μνήμη σε pc/laptop – Χρησιμοποιήστε τον υπάρχων εξοπλισμό που έχετε ήδη
  • Εξαιρετικά χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης – Ιδιοκτησιακό καθεστώς ώστε να έχετε ΠΑΝΤΑ πρόσβαση στα δεδομένα σας –
  • Ευέλικτη χρήση – Γρήγορη εξοικείωση των Χρηστών από το πρώτο 10λεπτο της εκπαίδευσης – Άμεση εκτέλεση όλων των λειτουργιών της Επιχείρησης με ελάχιστα κλικ – Οθόνη Λιανικής Πώλησης με πλήκτρα για τον αρχάριο χρήστη
  • Ενιαία λύση που περιλαμβάνει τη διαχείριση Πελατών/Προμηθευτών –  Οικονομικές Καρτέλες – Αποθήκη – Έκδοση όλων των Παραστατικών – Απογραφή – Αναφορές / Εκτυπώσεις – Δημιουργία αρχείου Συγκεντρωτικής Κατάστασης Φορολογικών Στοιχείων (Μ.Υ.Φ)
  • Αυτόματη ενημέρωση Καρτέλας Πελάτη/Προμηθευτή από το Α.Φ.Μ. σε απευθείας σύνδεση με τη Γ.Γ.Π.Σ. – Σύνδεση με barcode scanner για άμεση πώληση ειδών  – Επικοινωνία με Excel για την εξαγωγή Εκτυπώσεων πχ Οικονομική Καρτέλα – Σύνδεση με pdf printer για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Παραστατικού
  • Ανάπτυξη Βήμα – Βήμα: Δυνατότητα αναβάθμισης στη βασική έκδοση Εμπορικής Διαχείρισης Pegasus ERP για τη λογιστική εποπτεία και την οικονομική Εικόνα της Επιχείρησής ( Διαχείριση Παραγγελιών – Ενσωματωμένο CRM – Καταχώρηση Δαπανών – Προγραμματισμός Εισπράξεων /  Πληρωμών –  Στατιστικά /  Αναφορές – Σύνδεση με τα πιο γνωστά Λογιστικά Προγράμματα – Δυνατότητα διασύνδεσης με Site κ.α.)
  • On-line αναβαθμίσεις  (Updates) ώστε να είναι συνεχώς ενημερωμένη και εναρμονισμένη με τις φορολογικές ή λειτουργικές απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας

Pegasus μElite (MySQL)

Γενικά

Παρακολούθηση πολλών καταστημάτων.
Εξαγωγή στοιχείων ανά κατάστημα αλλά και συνολικά.
Απεριόριστο πλήθος χρηστών και τερματικών.

Πελάτες

Δυνατότητα ορισμού τιμολογιακής πολιτικής ανά πελάτη:
1.       Επιλογή Τιμοκαταλόγου Πελάτη
2.       Μέχρι 3 γενικά % Εκπτώσεων
3.       Ορισμός έκπτωσης ανά ομάδα προϊόντος
4.       Ορισμός ειδικής τιμής ή έκπτωσης (% και αξία) ανά είδος
Παρακολούθηση Υποκαταστημάτων πελάτη με δυνατότητα ξεχωριστής οικονομικής καρτέλας ανά υποκατάστημα, αλλά και συνολική στον πελάτη.
Πλήρης οικονομική παρακολούθηση
Πιστωτικό Όριο ανά πελάτη.
Ορισμός ετήσιου στόχου τζίρου ανά πελάτη.

Προμηθευτές

Δυνατότητα ορισμού τιμοκαταλόγων ανά προμηθευτή και με χρονική ισχύ.
Πλήρης οικονομική παρακολούθηση

Αποθήκη

Απεριόριστο πλήθος αποθηκευτικών χώρων.
Παρακολούθηση Barcode.
Τρεις (3) βασικοί τιμοκατάλογοι  πώλησης και απεριόριστο πλήθος ειδικών τιμοκαταλόγων.
Δυνατότητα ορισμού τιμής ανά ποσότητα πώλησης.
Αυτόματη ενημέρωση τιμών από τιμολόγια αγορών.
Δυνατότητα Ορισμού τιμών πώλησης βάση συμφωνημένης τιμής αγοράς .
Δυνατότητα Ορισμού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ανά είδος.
Παρακολούθηση της Εισφοράς Ανακύκλωσης.
Ημερολόγιο αλλαγών τιμών, για προκαθορισμό μελλοντικών αλλαγών τιμών.
Εκτύπωση Ετικετών με barcodes σε οποιαδήποτε μορφή επιθυμείτε
Αποτίμηση κόστους αποθήκης με την μέθοδο που θα επιλέξετε. Δυνατότητα αποτίμησης ανά χώρο αλλά και συνολικά.
Απογραφή με αυτόματο τρόπο και δυνατότητα ενημέρωσης από συσκευές απογραφής.
Παραστατικά εσωτερικής διακίνησης για μεταφορά ανάμεσα σε αποθηκευτικούς χώρους.
Θέση – Ράφι ανά χώρο.
Ελάχιστα – μέγιστα συνολικά αλλά και ανά χώρο.
Παρακολούθηση ειδών με μέχρι τρεις (3) διαστάσεις (μήκος – πλάτος – ύψος) αλλά και βάρος.
Κατηγοριοποίηση των ειδών σας, για εξαγωγή στατιστικών, με πολλούς τρόπους (κατηγορία, τύπος, κατασκευαστής, προμηθευτής, συσκευασία, κλάση προμήθειας).
Ομαδοποίηση σε μορφή δέντρου μέχρι και τέσσερα (4) επίπεδα.

Πωλήσεις

Καταχώρηση και εκτύπωση όλων των παραστατικών πώλησης.
Αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης και της οικονομικής καρτέλας του πελάτη.
Υπολογισμός των τιμών πώλησης από την τιμολογιακή πολιτική του πελάτη.
Αναγνώριση του είδους από τον κωδικό του, το barcode του
Ενημέρωση για την διαθεσιμότητα του είδους, την στιγμή της πώλησης.
Εμφάνιση της τελευταίας τιμής πώλησης στον ίδιο πελάτη.
Αντιγραφή παραστατικών.
Μετασχηματισμός παραστατικών.
Μαζικός Μετασχηματισμός Δελτίων Αποστολής.
Εκκρεμή παραστατικά.
Μαζική επιλογή ειδών (π.χ. από περιγραφή ή από μέρος του κωδικού τους)
Σύνδεση με την ΕΑΦΔΣΣ Pegasus C&A 100 αλλά και άλλες, σαν τύπου Β.
Υπολογισμός Κρατήσεων, φόρων στο σύνολο του παραστατικού, όπου χρειάζεται.
Δυνατότητα έκπτωσης στο σύνολο του παραστατικού, αλλά και μέχρι 2 ποσοστά έκπτωσης ανά είδος.

Αγορές

Καταχώρηση  όλων των παραστατικών αγορών.
Αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης και της οικονομικής καρτέλας του προμηθευτή.
Πρόταση τιμής μονάδας, ανάλογα με τους τιμοκαταλόγους αγοράς του κάθε είδους.
Εμφάνιση της τελευταίας τιμής αγοράς από τον ίδιο προμηθευτή.
Μαζική ενημέρωση τιμών πώλησης, από τα παραστατικά αγορών.
Χρήση του κωδικού του προμηθευτή για τα είδη, κατά την καταχώρηση του παραστατικού αγοράς.
Αναγνώριση του είδους από τον κωδικό του, το barcode του
Αντιγραφή παραστατικών.
Μετασχηματισμός παραστατικών.
Ενημέρωση για τα Εκκρεμή παραστατικά.
Μαζική επιλογή ειδών (π.χ. από περιγραφή ή από μέρος του κωδικού τους)

Λιανική Πώληση

Οθόνη εντατικής λιανικής με προγραμματιζόμενα πλήκτρα.
Αλλαγή χρήστη.
Χρήση οθόνης αφής (touch screen)

Λογιστήριο

Αυτόματη ενημέρωση του λογιστηρίου από τα παραστατικά πώλησης και αγοράς.
Παρακολούθηση Ταμείου συνολικά και ανά κατάστημα της επιχείρησής σας.

Συνδέσεις

Επικοινωνεί με όλους τους εκτυπωτές που διαθέτουν driver για windows
Στην εκτύπωση των παραστατικών λειτουργεί σαν Τύπου Β με την ΕΑΦΔΣΣ Pegasus C&A 100 αλλά και με άλλες γνωστές ΕΑΦΔΣΣ.
Δυνατότητα εκτύπωσης παραστατικών σε οποιοδήποτε εκτυπωτή.
Επικοινωνεί με ταμειακές που διαθέτουν ανάλογο driver.

Αναφορές – Στατιστικά

Πλήθος έτοιμων αναφορών, εκτυπώσεων και στατιστικών που μπορεί να εκτελεί ο τελικός χρήστης.
Διαγραμματική απεικόνιση
Εκτύπωση ετικετών.