Διαχείριση ιστοσελίδων
Διαχείριση Περιεχομένου
Εικαστικές Παρεμβάσεις
Σύνταξη και Μετάφραση Κειμένου
Διαχείριση E-shop
Διαχείριση Ξενοδοχείου ή Ενοικιαζόμενων Δωματίων
Επεξεργασία Εικόνων και Media:
Λειτουργικές Παρεμβάσεις

Αν δεν διαθέτετε τον χρόνο ή την εμπειρία για να διαχειριστείτε την ιστοσελίδα σας, η 2nm e-solutions αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση του ιστότοπου σας. Εάν ψάχνετε για έναν συνεργάτη που θα ανανεώνει γρήγορα και αποτελεσματικά την ιστοσελίδα σας, δείτε τις υπηρεσίες διαχείρισης ιστοσελίδων που προσφέρει η 2nm e-solutions:

Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία Διαχείριση Ιστοσελίδων;

Διαχείριση Περιεχομένου: Προσθήκη, αφαίρεση, ανανέωση και επεξεργασία περιεχομένου, όπως κείμενα, φωτογραφίες, media, banners, και άλλα.

Εικαστικές Παρεμβάσεις: Ανακατασκευή ή προσθήκη εικαστικών στοιχείων, ανανέωση γραφικών και γενική επεξεργασία του θέματος της ιστοσελίδας.

Σύνταξη και Μετάφραση Κειμένου: Σύνταξη και μετάφραση κειμένων στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα.

Διαχείριση E-shop: Προσθήκη προϊόντων, κατηγοριών, και γενικού περιεχομένου σε ηλεκτρονικά καταστήματα, καθώς και διαχείριση πληρωμών και συναλλαγών με πελάτες.

Διαχείριση Ξενοδοχείου ή Ενοικιαζόμενων Δωματίων: Πλήρης διαχείριση του ξενοδοχείου ή των ενοικιαζόμενων δωματίων, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης στο διαδίκτυο, της επικοινωνίας με τους πελάτες, και της διαχείρισης κρατήσεων και διαθεσιμότητας.

Επεξεργασία Εικόνων και Media: Επεξεργασία φωτογραφιών, video, ήχου, και άλλων πολυμέσων.

Λειτουργικές Παρεμβάσεις: Προγραμματιστικές παρεμβάσεις στον κώδικα της ιστοσελίδας για προσαρμογή ή προσθήκη λειτουργιών.